Smluvní podmínky

Podmínky používání systémů objednávek Restaurace U Kosů.

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.restauraceukosu.cz je Restaurace U Kosů se sídlem Velká Dobrá 187.

Ochrana osobních údajů

Přístup do systému objednávek na stránkách www.restauraceukosu.cz vyžaduje registraci a uložení osobních informací o uživateli.

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány.

Používáním zmíněného systému uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.

Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 16. 4. 2016